Backdrop Avrist Anssurance FX cone

Event ini adalah event peghargaan kepada para pemenang hadiah ke luar negeri yanng di  adakan oleh Avirst kepada setiap agennya  yang berprestasi